Tips bouwen en verbouwen
15436
page-template-default,page,page-id-15436,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive
Bouwbedrijf-JéBé-Bouw-Purmerend-logo

Tips Bouwen en verbouwen

Tips bouwen en verbouwen

Veiligheid, omgeving, gezondheid en de buren, daar krijgt u mee te maken als u gaat verbouwen. Hiervoor zijn regels opgesteld. Deze zijn verbonden aan b.v. welstandseisen, bouwvoorschriften, bouwverordeningen en bestemmingsplannen. Ook als er geen vergunning nodig is moet u zich houden aan deze regels met verbouwen.

Stel een stappenplan op

  1. Past het geen u wilt in het bestemmingsplan van de gemeente.
  2. Hou rekening met de welstandseisen van de gemeente.
  3. Voldoet het geen u wilt aan de bouwverordening van de gemeente.
  4. Kijk of uw bouwplan voldoet aan de bouwvoorschriften.
  5. Checken of u een bouwvergunning nodig heeft. Zo ja, deze vergunning om te (ver)bouwen aanvragen.
  6. Neem contact op met uw buren bezwaar hebben tegen uw bouwplan.

Heeft de gemeente een bestemmingsplan?

Als u gaat verbouwen heeft de gemeente vastgelegd in het bestemmingsplan wat er met deze ruimte gaat gebeuren. Ze kijken b.v. naar waar er woningbouw mag plaats vinden en waar een bedrijventerrein aan moet voldoen i.v.m. particuliere bebouwing in de buurt.

Welstandseisen. Hoe zit dat?

In de welstandsnota staan de welstandseisen van de gemeente. Hier staan de voorwaarden in waar een bouwplan aan moet voldoen. Past een bouwplan b.v. in de omgeving, architectonisch of uiterlijk gezien.

Is er een bouwverordening van de Gemeente?

De gemeentelijke bouwverordening gaat uiteindelijk verdwijnen maar u heeft er nu nog steeds mee te maken:

  • stedenbouwkundige voorschriften;
  • voorschriften om bouw op verontreinigde bodem te voorkomen;
  • procedurele welstandsvoorschriften.

Verbouwplannen? Overleg  altijd met Uw buren.

Overleg voor het bouwen met de buren. Daarmee kunt u problemen voorkomen. Buren kunnen bezwaar maken tegen uw bouwplannen. Informeer de buren eerst. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u juridisch advies krijgen bij het Juridisch Loket.